• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Рівненський апеляційний господарський суд
Спеціалізація
арбітражних керуючих та рівень кваліфікації
Організація роботи суду
Для суб'єктів господарської діяльності та інших осіб
Банківські реквізити для сплати судових витрат
Публічна інформація
Вакансії
Списки справ, призначених до розгляду
Банкрутство
Прес-центр
Звіти про стан здійснення правосуддя
Виконання вимог Закону України «Про очищення влади»
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

Результати проведення анонімного опитування громадян-відвідувачів суду в рамках Всеукраїнської акції «Зміцнимо довіру громадян до суду»

24 вересня 2014, 12:08

За ініціативою Ради суддів України спільно з Центром суддівських студій за підтримки Проекту Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в України» прийнято рішення про проведення Моніторингу стану незалежності суддів, ефективності та доступності правосуддя в Україні, метою якого є здійснення аналізу стану незалежності, неупередженості та доступності правосуддя в Україні, розроблення відповідних рекомендацій для вирішення проблемних питань і удосконалення діяльності судів, органів суддівського самоврядування та інших органів судової влади.

З цією метою у Рівненському апеляційному господарському суді в рамках Всеукраїнської акції «Зміцнимо довіру громадян до суду» з 1 по 5 вересня 2014 року проведено анонімне опитування громадян-відвідувачів суду.

Оголошення про проведення анонімного опитування було розміщене у вестибюлі приміщення суду на інформаційному стенді та на веб-сайті суду, що надало можливість усім бажаючим оперативно ознайомитися з метою проведення акції та активно до неї приєднатися.

В опитуванні прийняло участь 43 респонденти.

Громадянам-відвідувачам суду запропоновано оцінити зручність умов перебування громадян в суді (достатність та зручність місць для очікування, оформлення документів, ознайомлення з матеріалами справи та підготовки до судового слухання; чистота та прибраність приміщень суду; можливість користування туалетами тощо);  повноту, якість та доступність інформації для відвідувачів суду (наявність інформаційних стендів, зразків документів, порядку сплати судового збору; зрозумілість інформації щодо місця та часу проведення судових засідань; наявність інформації в Інтернеті тощо); ефективність організації роботи суду (дотримання строків та процедур розгляду справ; вчасність, з урахуванням поштового перебігу, надіслання судом повідомлень про розгляд справ; обґрунтованість перенесення судових слухань тощо).  Поряд з цим, Анкета містила наступний блок питань : чи можете Ви сказати, що суд при розгляді справи є незалежним та неупередженим?; чи можете Ви сказати, що судді ставляться до відвідувачів суду (сторін по справі) коректно та ввічливо?; чи можете Ви сказати, що працівники апарату суду ставляться до відвідувачів суду коректно та ввічливо?; чи можете Ви сказати, що судді та працівники суду однаково (без упереджень) ставляться до чоловіків та жінок (сторін по справі, свідків тощо)?; оцініть будь-ласка, ефективність виконання суддями свої функціональних обов’язків ( дотримання процедур відкриття провадження у справі, забезпечення доказів, забезпечення позову)?; чи можете Ви сказати, що у Вашій справі суд прийняв (прийме) справедливе рішення?; чи відомі Вам факти корупційних дій та хабарництва суддів та працівників суду ?; чи довіряєте Ви суду, в якому розглядається Ваша справа?; чи довіряєте Ви взагалі судовій владі України?

За результатами опрацьованих результатів Анкети слід відмітити загалом позитивні відгуки про організацію діяльності Рівненського апеляційного господарського суду.

Так, громадянами-відвідувачами суду достатньо високо оцінено зручність умов перебування у Рівненському апеляційному господарському  суді. Із 43 респондентів : «незадовільно» -0; «задовільно» -4; «добре» -22; «відмінно» -17; «важко сказати» -0.  Така оцінка свідчить про створення у суді належних умов, за яких відвідувачі відчувають себе впевнено під час очікування та підготовки до судового слухання.

Розвиток інформаційних технологій надає можливість впливати на рівень інформування громадськості про діяльність суду шляхом наповнення веб-сторінки суду належною інформацією. Поряд з цим, необхідно вказати і на важливість забезпечення умов для можливості повною мірою користуватися наданою інформацією та мати належний доступ до неї. Питання доступності відвідувачів до інформаційних стендів, на яких міститься необхідна судова інформація, також є вагомим питанням.

Узагальнені результати щодо повноти, якості та доступності  розміщення інформації на веб-сайті суду веб-порталу Судова влада України дозволяють зробити певний висновок. Із 43 респондентів : «незадовільно» -1; «задовільно» -4; «добре» -22; «відмінно» -16; «важко сказати» -0. 

Дозволяють зробити відповідні висновки про організацію діяльності суду і опрацьовані результати опитування щодо ефективності організації роботи суду. Із 43 респондентів : «незадовільно» -1; «задовільно» -7; «Добре» -22; «відмінно» -12; «важко сказати» -1. 

Неодмінними умовами справедливого судочинства є незалежність, безсторонність і професіоналізм суддів. Із 43 опитаних, які відповідали на питання  «чи можете Ви сказати, що суд при розгляді справи є незалежним та неупередженим?»,  дали позитивну відповідь 32 особи, мають претензії до процесу правосуддя 4 особи, не визначилися 7. А саме : «ні» - 1; «скоріше ні» -3; «скоріше так» -20; «так» - 12; «важко сказати» -7.

Як свідчить опитування, на питання  «чи можете Ви сказати, що судді ставляться до відвідувачів суду (сторін по справі) коректно та ввічливо?;» отримано наступну відповідь : із 43 респондентів -  «ні» - 1; «скоріше ні» -1; «скоріше так» -12; «так» - 29; «важко сказати» -0.

Варто відзначити, що  з 43 опитаних,  на питання  «чи можете Ви сказати, що працівники апарату суду ставляться до відвідувачів суду коректно та ввічливо?» позитивно оцінили культуру ввічливості працівників апарату суду 43 особи. Про дотримання працівниками апарату Рівненського апеляційного господарського суду встановлених стандартів поведінки свідчать результати : «ні» - 0; «скоріше ні» -0; «скоріше так» -10; «так» - 33; «важко сказати» -0.

На питання «чи можете Ви сказати, що судді та працівники суду однаково (без упереджень) ставляться до чоловіків та жінок (сторін по справі, свідків тощо)?»  із 43 респондентів -  «ні» - 0; «скоріше ні» -0; «скоріше так» -9; «так» - 33; «важко сказати» -1.

Результати відповідей на питання «оцініть будь-ласка, ефективність виконання суддями свої функціональних обов’язків ( дотримання процедур відкриття провадження у справі, забезпечення доказів, забезпечення позову)?» свідчать, що здебільшого особи, які мають досвід звернення до суду, оцінюють процес правосуддя, діяльність суддів досить позитивно. Так, це підтверджують наступні відповіді 43 респондентів :  «ні» - 0; «скоріше ні» -4; «скоріше так» -16; «так» - 18; «важко сказати» -5.

Із 43 опитаних на питання «чи можете Ви сказати, що у Вашій справі суд прийняв (прийме) справедливе рішення?» відповіли : «ні» - 2; «скоріше ні» -6; «скоріше так» -19; «так» - 9; «важко сказати» -7.

Відповідь на питання «чи відомі Вам факти корупційних дій та хабарництва суддів та працівників суду?»  є наступною : із 43 опитаних - «ні» - 40; «так» - 3.  Відповіді є однозначними, «важко сказати», «скоріше ні», «скоріше так» -0.

Щодо думки 43 опитаних «чи довіряєте Ви суду, в якому розглядається Ваша справа?», вона є наступною: «ні» - 0; «скоріше ні» -3; «скоріше так» -14; «так» - 19; «важко сказати» -7. Із 43 опитаних на питання  «чи довіряєте Ви взагалі судовій владі України?» отримано таку відповідь : «ні» - 3; «скоріше ні» -13; «скоріше так» -15; «так» - 3; «важко сказати» -9.

Підводячи підсумки, зазначимо,  що проведення оцінювання роботи суду є корисним та своєчасним, оскільки є визначальним у вирішенні таких завдань, як : отримання інформації про реальну ситуацію в суді; оцінки результативності, ефективності тощо; визначення пріоритетів; визначення шляхів подолання існуючих проблем та прийняття управлінських стратегічних рішень.

           Водночас, слід зазначити, що проведене опитування та аналогічні йому,  сприятимуть налагодженню контактів між Рівненським апеляційним господарським судом та його відвідувачами, поліпшенню якості роботи суду та підвищенню рівня громадської довіри до Рівненського апеляційного господарського  суду та до судової системи загалом.

 


 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
XIV з’їзд суддів України
Розпорядникам бюджетних коштів
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру