flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури

1.      Замовник:

1.1. Найменування: Рівненський апеляційний господарський суд

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37382205

1.3. Місцезнаходження: 33001, м.Рівне, вул.Яворницького, 59

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35215001003775, 35224003003775 в ГУДКУ в Рівненській області.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державна судова адміністрація України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26255795.

2.      Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3.      Адреса веб  порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про 

закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4.      Адреса вебсайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.court.gov.ua  

5.       Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97  22.22.1 –  продукція друкована інша (марки поштові).

5.2. Кількість товару:  90 000 шт. марок поштових.

5.3. Місце поставки товарів:  33001, м.Рівне, вул.Яворницького, 59  

5.4. Строк поставки товарів: липень-грудень 2011 р.

6.      Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори: Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» в особі Рівненської дирекції : 33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 1, тел. (0362) 22-22-55

7.      Ціна пропозиції:  150 000,00 грн.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

Заступник керівника апарату суду                                                        Лиманська Л.В.

 

 

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

1.      Замовник:

 

1.1.     Найменування: Рівненський апеляційний господарський суд

 

1.2.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37382205

1.3.     Місцезнаходження: 33001, м.Рівне, вул.Яворницького, 59

1.4.     Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Лиманська Любов Володимирівна, 33001, м.Рівне, вул.Яворницького, 59 ; (0362) 62-57-14, 62-57-13,  факс (0362) 62-57-16

1.5.     Розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Рівненський апеляційний господарський суд

1.6.      Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 12 липня 2011 р.

2.        Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3.        Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 - 22.22.1 продукція друкована інша (марки поштові)

3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг:

Марка 2,00 - 50 000 шт.

Марка 1,50 – 20 000 шт.

Марка 1,0 – 20 000 шт.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 33001, м.Рівне, вул.Яворницького, 59

3.4.   Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: липень-грудень 2011 року.

4.        Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1.  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» в особі Рівненської дирекції : 33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 1

4.2.  телефон, телефакс: тел. 0 (362) 22-22-55, факс 0 (362)22-12-00

5.      Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:

підпункт 2 пункту 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

Відповідно до Закону України „Про поштовий зв’язок” № 2759-III від 04.10.2001 поштова марка-державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням його номінальної вартості та держави, який є засобом оплати послуг поштового зв’язку, що надаються національним оператором.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України „Про національного оператора поштового зв’язку” № 10-р від 10.01.2002 виконання функцій національного оператора поштового зв’язку покладено на Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».

Згідно з частиною 2 пункту 7 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 270 від 05.03.2009 оператори поштового зв’язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв’язку, що надаються об’єктами поштового зв’язку з урахуванням попиту користувачів, державних замовлень, а також відповідних нормативів, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

Частиною 3 статті 15 Закону України „Про поштовий зв’язок” передбачено, що національний оператор має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу.

Відповідно до пунктів 1 та 2 Положення про знаки поштової оплати, затвердженого Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України № 388 від 24.06.2010 це положення визначає порядок видання, введення в обіг та організації розповсюдження знаків поштової оплати, до яких належать поштові марки, блоки, марковані конверти та картки, а також виведення їх з обігу.

Пунктом 2 вищевказаного Положення передбачено, що його дія поширюється тільки на національного оператора поштового зв’язку, виконання функцій якого покладено на Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».

На підставі вищевикладеного, оскільки продаж поштових марок може бути запропонований лише Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта», тому згідно з підпунктом 2 пункту 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» для закупівлі зазначених товарів може бути застосована процедура закупівлі в одного учасника.

  1. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедуризакупівлі:

-          Закон України „Про поштовий зв’язок” № 2759-III від 04.10.2001

-          Положення про знаки поштової оплати, затверджене  Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 388  від 24.06.2010

-          Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про національного оператора поштового зв’язку” № 10-р від 10.01.2002

-          Правила надання послуг поштового зв'язку, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 270 від 05.03.2009

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

Заступник керівника апарату суду                                            Лиманська Л.В.