flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                           Наказ Рівненського апеляційного

                                                                                                                                                                   господарського суду

                                                                                                                                                                   від 26.02.2014 року   № 100

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи із взаємодії Рівненського апеляційного господарського суду
з представниками засобів масової інформації

 

1.  Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає особливості взаємодії Рівненського апеляційного господарського суду із засобами масової інформації та має на меті створення необхідних умов для забезпечення належного доступу громадськості до судової інформації, підвищення та підтримки високого рівня довіри громадськості до судової влади в цілому.

1.2. Взаємодія Рівненського апеляційного господарського суду (далі — Суд) із засобами масової інформації (далі—ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про інформаційні агентства”, Положення про апарат Рівненського апеляційного господарського суду та цього Положення.

 

1.3. Процес взаємодії Суду зі ЗМІ пов’язаний з наступними моральними цінностями й етичними принципами :

- відкритість, що передбачає створення умов для доступу громадян до інформації суду;

- прозорість, що полягає у всебічному висвітленні діяльності Суду, роз’ясненні цілей, змісту та специфіки його роботи;

- відповідальність за зміст і якість інформації;

- інформаційна чесність, що полягає у наданні правдивої, неупередженої та об’єктивної інформації;

- безперервне вдосконалення, що потребує безперервного вдосконалення каналів зв’язку між судом і громадськістю

 

Основними  завданнями у напрямі висвітлення діяльності суду є:

-  інформування громадськість  про діяльність Суду;

- організація процесу висвітлення діяльності Суду через засоби масової інформації та веб-сторінку Суду;

- забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності;

- забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії суду з громадськістю;

- забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків громадян з питань, що відносяться до компетенції Суду.

 

Організація роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ

 

2.1. Організація роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ здійснюється головним спеціалістом із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретарем) чи особою, яка виконує його обов’язки.

2.2..Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами про захід, що відбувається, здійснює прес-секретар.

2.3. Прес-секретар забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між судом та ЗМІ, сприяння формуванню об’єктивного уявлення про діяльність суду.

2.4. Прес-секретар проводить моніторинг матеріалів преси, радіо та телебачення, що стосується діяльності Суду, здійснення оперативного реагування на виступи, повідомлення про Суд ( спростування, підтвердження або уточнення інформації).

2.5. Прес-секретар приймає участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей журналістів з питань діяльності суду.

2.6. Налагодження контактів з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації тощо здійснюється прес-секретарем.

  2.7. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання прес-секретарем інформаційних повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.

 

3. Доступ представників ЗМІ до приміщення Суду

 

3.1. Представники ЗМІ повинні дотримуватися  Правил пропуску осіб у приміщення Рівненського апеляційного господарського суду, затверджених головою Рівненського апеляційного господарського суду 05.06.2012, (розроблених відповідно до  Порядку пропуску осіб до приміщень судів, затвердженого спільним наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України 12 вересня 2005 року №102/765), приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку заходу), мати при собі посвідчення.

 

4. Доступ представників ЗМІ на судові засідання

 

4.1. Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті (стаття 4-4 Господарського процесуального кодексу України)..

Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу виноситься ухвала.

Під час проведення закритого судового засідання пропуск представників ЗМІ до зали судового засідання обмежується відповідним рішенням суду.

4.2. Присутні на відкритому судовому засіданні представники ЗМІ повинні дотримуватися загальних правил поведінки в залі судового засідання, зокрема, вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході, заслуховувати рішення суду стоячи, дотримуватися тиші, виконувати розпорядження головуючого судді у справі, утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну неповагу до суду або встановлених в суді правил.

Поведінка представників ЗМІ має відповідати загальним етичним нормам, не має суперечити встановленим приписам процесуального законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.  Представники ЗМІ мають утримуватися  від будь яких дій, що свідчать про їх реакцію на перебіг судового процесу, а також іншої публічної демонстрації свого ставлення до подій;  дій, визнаних неприйнятними в державних установах та публічних місцях. 

  4.3. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до законодавства.

4.4. Проведення в залі судових засідань фото-і кінозйомки, теле-, відео-звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а  також транслювання судового засідання допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі за відповідним рішенням суду відповідно до процесуального законодавства.

Для здійснення фото-і кінозйомки, теле-, відео-звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а  також транслювання судового засідання представникам ЗМІ необхідно завчасно надати головуючому судді у справі  письмову заяву(клопотання).

4.5. Проводити фото- та відео зйомку в залі судового засідання до оголошення судом рішення про надання на це дозволу заборонено.

4.6. Представникам ЗМІ слід враховувати, що відповідно до Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року, судді не можуть робити публічних заяв, коментувати в засобах масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду, та піддавати сумніву судові рішення, що набрали законної сили. Суддя не має права розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв’язку з розглядом справи.

  У разі подання у ЗМІ інформації про суть спору, його правову природу і можливі правові наслідки розгляду справи, отримані під час спілкування з представниками сторін, прокурором, тощо, представникам   ЗМІ необхідно здійснювати посилання на конкретне джерело такої інформації.  

  4.7. Взаємодія Суду та ЗМІ має ґрунтуватися на засадах безумовного дотримання вимог чинного законодавства,  забезпечення свободи преси і незалежності правосуддя.

  4.8. За порушення представниками ЗМІ, журналістами, іншими особами присутніми в залі судового засідання, встановлених правил поведінки, суд може застосувати процесуальні заходи впливу. Відповідно до статті 129 Конституції України за неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

 

5. Акредитація журналістів, представників засобів масової інформації

 

5.1. Допуск представників ЗМІ на заходи, що проводяться Судом здійснюється у формі акредитації.

Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи у Суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання відповідних списків прес-секретарем Суду.

5.2. Акредитація представників ЗМІ проводиться з метою забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, забезпечення гласності та підвищення поінформованості територіальної громади, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Суду.

Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.

5.3. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (збори суддів, прес-конференції, урочисті заходи тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду прес-анонсів.

5.4. Представники ЗМІ (друкованих, електронних, радіо- і телекомпаній тощо), відвідуючи Суд  при виконанні професійних обов´язків, зобов'язані:

- дотримуватись внутрішнього розпорядку та правил поведінки, визначених регламентами заходів, що проводяться, порядку організації та проведення зустрічей і бесід з працівниками суду;

- утримуватися від порушення цілісності інформації, розповсюдження окремих положень документа, якщо тим самим порушується змістовне значення інформації, або офіційного документа, невірно його тлумачити;

- не втручатися в процес проведення заходу, на висвітлення якого ЗМІ запрошені, якщо тільки захід не організований спеціально для представників ЗМІ.

- прибути на захід вчасно або заздалегідь (у разі невчасного прибуття представник ЗМІ усувається від участі у висвітленні заходу, що проводиться);

- здійснювати відеозйомку під час проведення заходів з місця, що заздалегідь визначено організаторами.

5.5. Інформація про проведення акредитації розміщується на офіційному веб-сайті Рівненського апеляційного господарського суду.