flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історичний нарис про становлення Рівненського апеляційного господарського суду

   В даний час Рівненський апеляційний господарський суд 

знаходиться у стадії діквідації

 

Минуло майже три десятиліття з моменту створення арбітражних судів. Весь цей період арбітражні, а з часом господарські суди, діяли в умовах судової реформи, в умовах пошуку найоптимальнішого алгоритму функціонування судової влади.

Створення Рівненського апеляційного господарського суду співпало в часі з прийняттям Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, який відобразив прагнення законодавця визначити основні правила діяльності судової гілки влади, реформувати, оновити внутрішні механізми системи правосуддя, завершити черговий етап судової реформи.

Указом Президента України від 12 серпня 2010 року № 811/2010 “Питання мережі господарських судів України” проведено реорганізацію системи господарського судочинства, зокрема апеляційних округів, створено Рівненський апеляційний господарський суд, до територіальної юрисдикції якого віднесено Вінницьку, Волинську, Житомирську, Рівненську та Хмельницьку області.

Рівненський апеляційний господарський суд є одним з найбільших за територіальною юрисдикцією областей, які входять до апеляційного округу.

Свою діяльність Рівненський апеляційний господарський суд розпочав 07 грудня 2010 року за адресою: 33001, м. Рівне, вул. Яворницького, 59.

З моменту утворення апеляційного суду його діяльність спрямована на забезпечення належного рівня здійснення правосуддя у господарських відносинах, дотримання конституційних засад судочинства, застосування однакової практики законодавства у вирішенні спорів, віднесених до його компетенції, недопущення порушення суддями процесуальних строків під час розгляду справ.

Наказом Державної судової адміністрації України від 17 січня 2011 року № 10 “Про визначення кількості суддів в господарських судах України” затверджено чисельний склад суддів Рівненського апеляційного господарського суду у кількості 28 штатних одиниць.

Формування суддівського корпусу Рівненського апеляційного господарського суду відбувалося не лише за допомогою суддівських кадрів господарських судів, але й судів загальної юрисдикції.

Постановою Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 року № 2637-VI першими суддями були призначені Демянчук Ю.Г., Савченко Г.І., Тимошенко О.М.Фактично суд розпочав свою роботу у складі однієї суддівської трійки.

У грудні 2010 року на посади суддів були призначені Бригинець Л.М., Грязнов В.В., Гудак А.В., Демидюк О.О., Коломис В.В., Мельник О.В., Маціщук А.В., Огороднік К.М., Олексюк Г.Є., Петухов М.Г., Сініцина Л.М.

У 2011 році діяльність новоутвореного апеляційного суду відбувалася в процесі становлення та формування штату. Упродовж року колектив суддів поповнили: Юрчук М.І., Дужич С.П., Василишин А.Р., Саврій В.А., Філіпова Т.Л., Бучинська Г.Б. В червні 2012 року суддею Рівненського апеляційного господарського суду призначено Крейбух О.Г., а в 2013 році Миханюк М.В., Павлюк І.Ю., Мамченко Ю.А. та Розізнану І.В.

Сьогодні Рівненський апеляційний господарський суд укомплектовано кваліфікованими та авторитетними суддівськими кадрами у складі 22 судді (станом на 2 квітня 2018 року).

 

Рішенням Вищої ради юстиції від 22.11.2010 року № 1237/15-10 головою Рівненського апеляційного господарського суду строком на п’ять років, з 22 листопада 2010 року по 21 листопада 2015 року, було призначено Демянчука Ю.Г. 

Рішенням Вищої ради юстиції від 14.06.2011 року № 392/0/15-11 заступником голови Рівненського апеляційного господарського суду строком на п’ять років було призначено Гудак А.В. з 14 червня 2011 року по 13 червня 2016 року.

Рішенням Вищої ради юстиції від 21.06.2012 року № 769/0/15-12 заступником голови Рівненського апеляційного господарського суду строком на п’ять років було призначено Коломис В.В. з 21 червня 2012 року по 20 червня 2017 року.

У зв’язку із набранням чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" від 08.04.2014 р., яким змінено порядок обрання на посаду голів судів та їх заступників, 17 квітня 2014 року на зборах суддів Рівненського апеляційного господарського суду шляхом таємного голосування було обрано головою суду суддю Савченка Григорія Івановича, заступниками голови – Мельника Олега Володимировича та Петухова Михайла Георгійовича.

Відповідно до частини 2 статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 року за №192-VIII, який набрав чинності 28.03.2015 року, 09 квітня 2015 року відбулися збори суддів Рівненського апеляційного господарського суду по обранню Голови суду та заступника Голови суду. Зборами суддів Рівненського апеляційного господарського суду шляхом таємного голосування обрано Савченка Григорія Івановича головою Рівненського апеляційного господарського суду та Мельника Олега Володимировича заступником голови суду

У зв'язку із закінченням повноважень голови та заступника голови суду, 03 квітня 2017 року Зборами суддів шляхом таємного голосування терміном на 3 роки головою суду обрано суддю Мельника Олега Володимировича, заступником голови - суддю Тимошенка Олега Михайловича та наказом від 18 квітня 2017 року № 288  розподілено повноваження між ними.

Керівництвом суду постійно проводиться робота із вдосконалення роботи суду та його структурних підрозділів.

Рішенням зборів суддів Рівненського апеляційного господарського суду від 20.03.2014 року у відповідності до положень Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, Господарського процесуального кодексу України, Положення про автоматизовану систему документообігу суду затверджено склад судових палат. В межах судових палат визначено склади колегій суддів.

Рішенням зборів судів від 23.06.2014 року затверджено спеціалізацію суддів Рівненського апеляційного господарського суду з визначенням категорій спорів, які враховуються при автоматичному розподілі справ між суддями в межах затверджених судових палат та колегій. При визначені спеціалізації враховано лист Вищого господарського суду України від 22.05.2014 р. № 01-22/666/14 щодо запровадження спеціалізації суддів з розгляду справ у спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності.

У Рівненському апеляційному господарському суді діють дві судові палати:

Рішенням зборів відповідних судових палат шляхом таємного голосування секретарями палат обрано:

секретарем першої судової палати– суддю Огородніка Констянтина Михайловича

секретарем другої судової палати–суддю Філіпову Тетяну Леонідівну 

Запорукою стабільної та ефективної роботи суду стало вивчення та узагальнення судової практики, ведення та аналіз судової статистики, проведення оперативних нарад на яких обговорюються аналізи судової практики, результати перегляду справ, що повернулися після перегляду касаційною інстанцією та постанов Верховного суду України. Щомісячно на зборах суддів аналізуються помилки, які допущені суддями при винесені процесуальних документів, щоквартально готуються аналітичні довідки щодо якості роботи суддів окремо по кожній області тощо.

На виконання вимог Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Рівненським апеляційним господарським судом на постійній основі надається методична допомога в застосуванні законодавства місцевим господарським судам апеляційного округу, проведення семінарів, зборів суддів за участю голів судів апеляційного округу з розгляду й обговорення актуальних питань застосування законодавства в окремих категоріях справ, організовано стажування суддів господарських судів.

Керівництво суду бере активну участь у висвітленні діяльності апеляційного суду, проблемних питань застосування законодавства у сфері господарських відносин у засобах масової інформації та за допомогою друкованих видань.

 

У 2011 році вийшла друком книга “Історія господарського (арбітражного) судочинства в Рівненській області. Минуле та сьогодення”. Ювілейне видання присвячено 20-й річниці створення системи господарських (арбітражних) судів України. У книзі в хронологічному порядку висвітлено питання зародження на території України господарського судочинства. Ознайомлює читача з особливостями господарського (арбітражного) суду як спеціалізованого органу судової влади.

З метою підвищення довіри суспільства до судової системи, авторитету судової влади в суспільстві на офіційному веб-порталі Судової влади України в розділі новини висвітлюється інформація про діяльність суду та проведені заходи.

 

Організаційне забезпечення діяльності суду здійснюється його апаратом, який утворений і діє відповідно до статті 149 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

17.12.2010 р. заступником керівника апарату було призначено Лиманську Любов Володимирівну, яка у системі господарських судів працює понад 12 років.  Маючи великий життєвий та професійний досвід, здатна вирішувати проблемні питання, що виникають в роботі апарату суду, приймає активну участь у підвищенні кваліфікації працівниками апарату суду. Працюючи на відповідальній посаді проявила себе кваліфікованим юристом, здатною до вирішення будь-яких питань професійного характеру.

До 02.07.2014 р. Лиманська Л.В. одночасно виконувала обов’язки і керівника апарату суду.

02.07.2014 р. керівником апарату суду призначено Опанасюк Тетяну Іванівну.

Від 24.06.2015 року керівником апарату суду призначено Турович Наталію Сергіївну.

09.03.2017 р. наказом Державної судової адміністрації України призначено ще одного заступника керівника апарату Кулик Тетяну Миколаївну.

Апарат налічує 96 осіб (станом на 02.04.2018 року) та складається із 5 відділів: фінансово-економічний, відділ управління персоналом, відділ канцелярії та документального забезпечення, відділ узагальнення судової практики статистики та інформатизації, відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення.

Основним завданням апарату суду є забезпечення заходів фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та організаційно-технічного характеру, спрямованих на створення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.

За професійні здобутки працівників апарату неодноразово нагороджено почесними грамотами та подяками.

Важливу роль у вирішенні питань внутрішньої діяльності суду відіграє орган суддівського самоврядування – Збори суддів Рівненського апеляційного господарського суду як гарантія забезпечення самостійності та незалежності.

На зборах суддів обговорюються та вирішуються питання, встановлені ст. 113 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” в порядку, встановленому Регламентом та Положенням про збори суддів Рівненського апеляційного господарського суду.

 

Рівненський апеляційний господарський суд знаходиться у двох адмінбудівлях, з’єднаних між собою переходом. Для зручності сторін поруч з приміщеннями суду облаштовано відділ канцелярії для прийняття документів. Протягом 2012-2013 років проведено реконструкцію діючого приміщення з добудовою мансардного поверху. Завдяки цьому збільшено загальну площу приміщення суду на 360 м2.

Судді, помічники суддів та інші працівники апарату суду забезпечені комп'ютерами та оргтехнікою, постійно здійснюється необхідне матеріально-технічне забезпечення діяльності суду.

В даний час Рівненський апеляційний господарський суд знаходиться у стадії діквідації.