flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція суду та нормативно-правові засади діяльності

 Рівненський апеляційний господарській суд є судом апеляційної інстанції, який утворений Указом Президента України від 12.08.2010 року №811/2010  з визначенням територіальної  юрисдикції, а саме  - Вінницька, Волинська, Житомирська, Рівненська, Хмельницька області.

Рівненський апеляційний господарській суд  має відповідні повноваження: переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих господарських судів, які включені до території, на яку поширюється його повноваження; переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним постанови; проводить роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин; подає пропозиції Вищому господарському суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів, надає методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим господарським судам апеляційного округу та виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

Нормативно-правові засади діяльності Рівненського апеляційного господарського суду:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року, з змінами.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VІІI, з змінами.

3. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року № 3262-IV, з змінами.

4. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-XІII, з змінами.

5. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР, з   змінами.

6. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI, з   змінами.

7. Господарський процесуальний кодекс України від 06 листопада 1991 року, з змінами.

8. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII, з  змінами.

9. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року N 3674-VI, з змінами.

10. Указ Президента України «Питання мережі господарських судів України» від 12 серпня 2010 року №811/2010.

11. Інструкція з діловодства в господарських судах України затверджена Наказом Державної судової адміністрації України 20 лютого 2013 року № 28.

12. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в цьому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року № 168, з змінами.

13. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року № 22.

14. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 № 740, з змінами.

15. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30. з змінами

16. Засади використання  автоматизованої системи документообігу суду у Рівненському апеляційному господарському суді від 26 вересня 2016 року 

17. Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33