flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Рівненському апеляційному господарському суді

Засади

використання автоматизованої системи документообігу суду

 у Рівненському апеляційному господарському суді

зі змінами, затвердженими рішенням зборів суддів

Рівненського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 року,

від 18.05.2017 року,

від 15.09.2017 року,

від 05.02.2018 року

 від  26.03.18 року

від 03.05.2018 року

 

 1. Загальні положення

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Рівненському апеляційному господарському суді розроблено відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України № 25 від 02.04.2015 року (далі - Положення) та  враховуючи вимоги Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Господарського процесуального кодексу України, Інструкції з діловодства в господарських судах України затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 28  від 20.02.2013 року, Інструкції про порядок ведення судової статистики апеляційними господарськими судами, затвердженої наказом Вищого господарського суду України № 58 від 05.12.2012 року.

 

 1. Особливості функціонування автоматизованої системи

 

2.1. У Рівненському апеляційному господарському суді  використовується  комп'ютерна програма "Діловодство спеціалізованого суду", розроблена адміністратором автоматизованої системи для судів господарської юрисдикції.

2.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи Державним підприємством "Інформаційні судові системи"  на підставі укладених договорів.

 

 1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи

 

3.1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в Рівненському апеляційному господарському суді визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

3.2. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов'язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

3.3. Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов'язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

3.4. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

3.5. Редагування інформації в автоматизованій системі здійснюється уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи в разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

3.6. З метою неухильного дотримання вимог до документування статистичної інформації, організації роботи із статистично – обліковою документацією у Рівненському апеляційному господарському суді, включаючи їх підготовку, облік і контроль за виконанням  вимог Інструкції про порядок ведення судової статистики апеляційними господарськими судами, затвердженої наказом Вищого господарського суду України № 58 від 05.12.2012 року уповноваженою особою апарату суду, може бути здійснена за  розпорядженням керівника апарату додаткова реєстрація усіх помилково не зареєстрованих апеляційних скарг, клопотань, заяв.

Підставою для видачі  даного розпорядження є службова записка головуючого судді у справі або начальника відділу узагальнення судової практики, статистики та інформатизації.

Електронний примірник розпорядження керівника апарату суду щодо додаткової реєстрації апеляційних скарг, клопотань, заяв  вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

3.7. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис".

3.8. Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

3.9. Користувачі автоматизованої системи зобов'язані виконувати вимоги Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

3.10. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування - технічний адміністратор.

3.11. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

 

 1. Склад судових колегій, судових палат та спеціалізація суддів

 

4.1. У Рівненському апеляційному господарському суді сформовано дві судові палати, основний склад постійно-діючих колегій та затверджено спеціалізацію суддів  (Додаток №1).

Технічне виконання встановлення спеціалізації суддів покладено на технічного адміністратора.

4.2. Склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається автоматизованою системою.

 

 1. Розподіл судових справ між суддями*

 

5.1. Судові справи/апеляційні скарги реєструються у Рівненському апеляційному господарському суді в день їх надходження в порядку черговості та підлягають  розподілу під час реєстрації на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

Черговість надходження судової справи/апеляційної скарги визначається за датою та вихідним номером супровідного листа місцевого господарського суду.

У разі неможливості з об’єктивних причин (закінчення робочого дня, тимчасова непрацездатність відповідальних осіб, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм)    здійснити реєстрацію судових справ/апеляційних скарг в день їх надходження, такі судові справи/апеляційні скарги на підставі службової записки уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ реєструються в автоматизованій системі наступного робочого дня після усунення таких причин за розпорядженням керівника апарату суду та підлягають  розподілу під час реєстрації.

5.2. Відділ канцелярії та документального забезпечення уповноважений реєструвати в КП "Діловодство спеціалізованого суду" заяву про відновлення чи продовження процесуальних строків як окремий процесуальний документ у справі, якщо про нього зазначено в додатку до апеляційної скарги.

5.3. Визначення колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою шляхом:

- автоматизованого розподілу судових справ/апеляційних скарг під час реєстрації відповідної судової справи/апеляційної скарги;

- розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

- повторного автоматизованого розподілу судових справ.

5.4. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, у випадках:

- за два місяці до закінчення повноважень судді.

- за п’ять робочих днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів.

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів.

- у період відпустки судді.

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні.

- під час тимчасової непрацездатності судді.

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду).

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

5.5. Виключено.

5.6. Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, який може у ці дні здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

5.7. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" у Рівненському апеляційному господарському суді встановлено наступні налаштування:

- суддя доповідач є головою колегії; 

- заборона розподілу справ без категорії;

- враховувати актуальність Табеля при розподілі;

- не відображати звільнених суддів у звітах авторозподілу;

- враховувати справу в навантаження тільки останньому призначеному суддів (колегії суддів);

- враховувати відсутність судді по Табелю при призначенні членів колегії;

- не перепризначати доповідача із існуючої колегії по справі;

- враховувати спеціалізацію суддів при призначенні членів колегії;

- суддя, що був призначений доповідачем в попередньому призначенні, бере участь у наступному розподілі;

- враховувати резервних суддів та неповні колегії при авторозподілі;

- період для розрахунку навантаження – 12 місяців;

- за замовчуванням складність категорії справи дорівнює 1;

- відсоток ймовірності розподілу справи на суддю з найменшим навантаженням - 30%;

- коефіцієнт навантаження при розгляді справи у колегіальному складі, головуючому (судді-доповідачу) у розмірі 1, членам колегії по 0,1.

- коефіцієнт навантаження при розгляді заяви про оскарження рішень третейських судів, про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів, заяви про відновлення втраченого провадження за такими заявами, судді - 1;

-  заяви про відвід у випадках, передбачених ч. 3 ст. 39 ГПК України в редакції, діючій з 15.12.2017 р., судді – 0,5”.

5.8. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" у Рівненському апеляційному господарському суді встановлено наступний перелік типів документів для підрахунку навантаження :

- протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями;

- протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи;

- протокол автоматичної зміни складу колегії суддів;

- розпорядження щодо заміни судді в КДМ;

- протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду;

- протокол автоматичного визначення складу колегії суддів;

- резолюція;

- склад колегії.

5.9. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" встановлено наступні коефіцієнти навантаження на суддів, які займають адміністративні посади: голова суду – не менше 50% навантаження судді, заступник голови суду – не менше 70% навантаження судді,  в.о. голови суду – не менше 50% навантаження судді. Конкретні коефіцієнти навантаження на суддів, які займають адміністративні посади визначається окремим рішенням зборів суддів.

5.10. Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

Доступ для коригування наказу автоматично блокується автоматизованою системою.

5.11. Копія табелю обліку використання робочого часу щодо суддів суду, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля.

*Примітка: під судовими справами за змістом цих Засад розуміються:

-  апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції;

- апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції;

- заяви про оскарження рішень третейських судів, про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів, передбачених розділом VII ГПК України в редакції, чинній з 15.12.2017 р., а також заяви в порядку ст. 359 цього Кодексу про відновлення втраченого провадження за такими заявами;

- заяви про відвід у випадках, передбачених ч. 3 ст. 39 ГПК України в редакції, чинній з 15.12.2017 р.”

 

 1. Автоматизований розподіл судових справ між суддями

 

6.1. При автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається суддя-доповідач із числа всіх суддів суду з урахуванням їх спеціалізації.

Після визначення судді-доповідача (головуючого судді) автоматизованою системою визначається склад колегії суддів із числа суддів основного складу постійно-діючої колегії.

6.2. У разі неможливості визначити необхідну кількість суддів з числа суддів основного складу, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа резервних суддів даної колегії.

6.3. У Рівненському апеляційному господарському суді резервними суддями основного складу постійно-діючої колегії  є судді згідно Додатку №1 до цих Засад  строком на один рік.

6.4. У разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів основного складу та резервних суддів, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів суду з урахуванням їх спеціалізації та складу судових палат.

6.5 Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів, що автоматично створюється автоматизованою системою. 

6.6. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

6.7. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами пунктів 5.4 – 5.6 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

6.8. Виключено.

6.9. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

6.10. У разі коли в суді з об'єктивних підстав правосуддя здійснює одна колегія суддів, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог Положення.

6.11.Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями Рівненського апеляційного господарського суду, що автоматично створюється автоматизованою системою.

6.12. Всім суддям Рівненського апеляційного господарського суду надано право перегляду діалогового вікна "Інформація щодо розподілу" в комп’ютерній програмі "Діловодство спеціалізованого суду", яке відображає серед якої кількості суддів було здійснено автоматизований розподіл справи та кількість суддів, яких було виключено з автоматизованого розподілу з вказанням причин виключення.

 

 1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 

7.1. Судові справи, що надійшли із суду касаційної інстанції після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвали про припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу якого скасовано чи у провадженні якого перебувала або перебуває судова справа.

7.2. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються:

- апеляційні скарги, що надійшли до суду після визначення судді-доповідача у цій судовій справі, якщо провадження не закінчено;

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та арифметичних помилок, роз’яснення судового рішення, про повернення судових витрат;

- заяви про перегляд судових рішень апеляційного суду за нововиявленими обставинами”.

7.3.  Виключено

7.4. У разі надходження апеляційних скарг, які подані в рамках однієї справи на різні судові рішення, такі скарги передаються раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу), якщо провадження не закінчено.   

7.5. Виключено.

7.6.  (Абзац 1 п. 7.6. виключено)

Якщо у проваджені суду перебуває дві і більше апеляційні скарги на теж саме судове рішення суду першої інстанції, у такому випадку апеляційна скарга, провадження по якій відкрито пізніше, передається для розгляду колегії суддів, яка раніше за інші колегії суддів відкрила провадження у справі (ч. 8 ст. 173 ГПК України).

7.7. При передачі судової справи раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) формування колегії суддів здійснюється відповідно до п. 6.1-6.4 цих Засад.

Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду (додаток №6 Положення), що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

7.8. Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ та додається до матеріалів судової справи.

7.9. У разі повернення до суду матеріалів справи у зв’язку із завершенням експертного дослідження під час тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) головуючого судді (судді-доповідача) такі матеріали/справи передаються тому самому судді-доповідачу.

У разі надходження клопотання експерта, клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції під час тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) головуючого судді (судді-доповідача), такі клопотання передається тому самому судді-доповідачу, при цьому учасник колегії, а у разі відсутності всього складу колегії – голова суду, надсилає лист-повідомлення судовому експерту/сторонам про тимчасову відсутність судді-доповідача.

 

 1. Визначення складу суду з метою заміни судді (суддів)

 

8.1. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів.

Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

Враховуючи принцип незмінності складу суду, повторний авторизований розподіл справи з метою заміни члена колегії для вирішення процесуальних клопотань (клопотань про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції) у період між судовими засіданнями, не проводиться.

8.2. Якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій), його заміна здійснюється автоматизованою системою у порядку, зазначеному в підпунктах 6.1 - 6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача у справі.

Суддя, визначений на заміну суддів, що вибув, розглядає у складі колегії суддів усі невирішені справи, які розглядає така колегія суддів, та які у зв’язку з відсутністю вибулого судді неможливо розглянути в строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій), за умови можливості реалізації такої заміни в автоматизованій системі.

Перелік усіх невирішених справ, які внаслідок відсутності судді-члена колегії, неможливо розглянути в строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій) визначаються на підставі службової записки судді-доповідача у справі. 

Контроль за обчисленням строків розгляду справ, зазначених в абз. 1 цього пункту та визначення переліку невирішених справ, які підлягають перерозподілу у відповідності до абз. 2 цього пункту  покладається на суддю-доповідача. 

Електронний примірник розпорядження керівника апарату суду (додаток №7 Положення) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

8.3. У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід) у порядку, зазначеному у підпунктах 6.1-6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

У разі зупинення провадження у справі з підстави необґрунтованості заявленого відводу у відповідності до ч.3 ст. 39 ГПК України у редакції чинній з 15.12.2017 року, секретар судового засідання, закріплений за головуючим суддею (суддею-доповідачем) негайно (у день винесення відповідної ухвали суду, але не пізніше 17:00 години) передає до відділу канцелярії та документального забезпечення суду належним чином оформлені матеріали справи для визначення судді для розгляду відповідної заяви про відвід.

Справа з типом заяви “Заява про відвід (самовідвід) судді” реєструється відповідальним працівником відділу канцелярії та документального забезпечення суду окремо не поєднаною із основною справою, однак з присвоєнням категорії спору основної справи та після визначення у відповідності до ч. 1 ст. 32 ГПК України у редакції чинній з 15.12.2017 року, судді для розгляду відповідної заяви про відвід – передається такому судді”.

8.4. У разі надходження клопотань (або з ініціативу суду) про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та арифметичних помилок, роз’яснення судового рішення, про повернення судових витрат,  під час довготривалої (понад 10 днів) або непрогнозованої відсутності раніше визначеного судді-члена колегії (який не є головуючим), що може перешкодити розгляду справи у строки встановлені ч. 3 ст. 243, ч. 3 ст. 244, ч. 3 ст. 245 ГПК України, його заміна здійснюється автоматизованою системою у порядку, зазначеному в підпунктах 6.1 - 6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача у справі.

8.5. Якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі, що може призвести до порушення процесуальних строків, встановлених ч.1 ст. 230, ч. 3 ст. 262 ГПК України, його заміна здійснюється автоматизованою системою у порядку, зазначеному в підпунктах 6.1 - 6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача у справі.

 

 

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ

 

9.1. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями застосовується у випадках визначених законом, а також з метою заміни одного, декількох суддів, всього складу суду, в порядку, визначеному у підпунктах 6.1-6.4, 6.6 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

9.2. Невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу на підставі службової записки відповідного секретаря судової палати (до складу якої входить суддя-доповідач)  за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, у разі якщо суддя-доповідач у передбачених законом випадках (відпустка, відрядження, інше) не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій) - в перший день відсутності такого судді згідно табелю обліку робочого часу КП "ДСС".

 Невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу на підставі службової записки відповідного секретаря судової палати (до складу якої входить суддя-доповідач) за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, якщо суддя-доповідач внаслідок тимчасової непрацездатності не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій) – на п’ятнадцятий день відсутності такого судді згідно табелю обліку робочого часу КП "ДСС";

Контроль за обчисленням строків розгляду справ, зазначених в п. 9.2. покладається на суддю-доповідача. 

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7 Положення) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

9.3. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про неможливість проведення судового засідання помічником головуючого судді (судді-доповідача), а у разі відсутності такого помічника – особою, яка виконує його обов’язки.

Інформація про неможливість проведення судового засідання розміщується на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (https://rva.arbitr.gov.ua/sud5040/).

До матеріалів справи також долучається Довідка про неможливість проведення судового засідання, яка засвідчується підписом такого помічника судді із зазначенням його прізвища та ініціалів.

Після усунення обставин, передбачених пунктом 9.3., справа призначається до розгляду в судовому засіданні.

9.4. Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в пункті 7.1 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, на момент повернення її із суду касаційної інстанції не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 5.4 цих Засад.

9.5. За вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється повторний автоматизований розподіл судових справ у разі виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи.

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7 Положення) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

9.6. У разі виявлення після здійснення автоматизованого розподілу справи невірно визначеної категорії спору судом першої інстанції, внаслідок чого справа розподілена з порушенням спеціалізації судових палат, така справа підлягає передачі керівнику апарату суду для повторного автоматизованого розподілу за службовою запискою головуючого судді (судді-доповідача). 

Якщо помилку виявлено після прийняття апеляційної скарги до провадження справа розглядається колегією суддів без передачі на повторний автоматизований розподіл.

9.7. Якщо при проведенні автоматизованого розподілу судової справи уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, допущено помилку у визначені категорії спору; проведено автоматизований розподіл такої справи до активації електронного табелю комп’ютерної програми “Діловодство спеціалізованого суду” – проводиться повторний автоматизований розподіл судової справи на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду згідно службової записки уповноваженої особи апарату суду.

9.8. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями суду (додаток 13 Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою. 

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями суду.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

 

 1. Неможливість автоматизованого розподілу судових справ

 

10.1.Якщо при здійсненні автоматизованого розподілу комп’ютерною програмою "Діловодство спеціалізованого суду" сформовано документ по справі "Неможливість розподілу справи", уповноважена особа апарату суду, відповідальна за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, зобов’язана негайно повідомляти про це керівника апарату суду у вигляді службової записки, із зазначенням причини неможливості автоматизованого розподілу.

У разі, якщо причиною неможливості автоматизованого розподілу є недостатня кількість суддів відповідної спеціалізації, уповноважити керівника апарату суду здійснювати заміну категорії спору на "Інший майновий спір" з метою забезпечення автоматизованого розподілу судової справи між всіма суддями Рівненського апеляційного господарського суду.

Уповноважити особу, відповідальну за здійснення атоматизовного розподілу справ, з метою реєстрації заяв про оскарження рішень третейських судів, про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів, передбачених розділом VII ГПК України в редакції, чинній з 15.12.2017 р., а також заяв про відновлення втраченого провадження за такими заявами, встановлювати категорію спору – “інший майновий спір”.

10.2.У разі визначення автоматизованою системою неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до пункту 6.9 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду автоматизованою системою автоматизовано створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду.

10.3. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до вимог Положення.

10.4. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

10.5. До комісії за посадою входять наступні працівники суду:

- заступник голови комісії - помічник голови суду.

- члени комісії - начальник відділу кадрової роботи та державної служби,   начальник відділу канцелярії та документального забезпечення, начальник відділу матеріально – технічного та господарського забезпечення,  начальник відділу узагальнення судової практики, статистики та інформатизації, головний спеціаліст з інформаційних технологій.

10.6. Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

 

10.7. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи.

10.8. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 10.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду.

 

 1. Передача судових справ для подальшого розгляду суддею

 

11.1. Після розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді.

11.2. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

11.3. Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

 

 1. Прикінцеві положення.

12.1. Ці Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Рівненському апеляційному господарському суді набирають чинності з наступного дня, після дня їх затвердження зборами суддів Рівненського апеляційного господарського суду.

12.2. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Рівненському апеляційному господарському суді збори суддів новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (зі змінами та доповненнями) вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.