flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Суд зобов’язав монополіста провести мешканцям будинків перерахунок плати за надані не в повному обсязі послуги

20 серпня 2018, 13:05

Комунальне підприємство «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство № 5» Житомирської міської ради (далі за текстом – КП ВЖРЕП № 5) зобов’язане виконати рішення адміністративної колегії Житомирського обласного територіального Відділення  Антимонопольного комітету  України (далі за текстом – Комітет) – сплатити штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, пеню. Крім того, провести мешканцям житлових будинків, які він обслуговує, перерахунок плати за надані не в повному обсязі послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за 2014 рік.

Таке рішення 8 серпня 2018 року прийняв Рівненський апеляційний господарський суд, задовольнивши апеляційну скаргу Комітету у повному обсязі.

У чому ж суть порушення?

КП ВЖРЕП № 5, як виконавець комунальних послуг у розумінні Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (посилання (редакція, що діяла на момент спірних правовідносин) всупереч встановленій Порядком № 970  вимозі, протягом 2014 року, починаючи з 17 січня 2014 року (дати введення в дію Порядку № 970) не вів фактичний облік доходів, витрат та кількісних і якісних показників надання послуг щодо кожного будинку та кожної складової тарифу окремо, який повинен бути підтверджений відповідною первинною документацією.

Розрахування планового тарифу окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, які фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг передбачено Порядком № 869 .

Пункт 5 Порядку № 970 зобов'язує виконавця послуги проводити перерахунок не рідше одного разу на рік, виходячи з фактично понесених у звітному періоді витрат на надання послуг щодо кожного будинку окремо з урахуванням обсягу наданих послуг в межах тарифу, періодичності та строків надання послуг, установлених рішенням органу місцевого самоврядування, з урахуванням складених виконавцем планів та графіків виконання робіт, пов’язаних з наданням послуг.

Фактичні витрати виконавця послуг за відповідний розрахунковий період можуть виявитися  меншими за  планові, що передбачені у тарифі (його складових).

Ця різниця може стати наслідком того, що у періоді  нарахування споживачам плати за послуги виконавець послуг їх споживачам не надав, або надав у не в повному обсязі  або  надав без дотримання вимог щодо їх якості.

Тому, виконавець зобов'язаний здійснити перерахунок - операцію,  пов’язану  із зміною розміру нарахованої плати за послуги шляхом зменшення розміру такої плати виходячи з фактично наданих у період перерахунку послуг (абз.1 п. 2 Порядку № 970).

Крім цього, п. 3 Порядку № 869 передбачає, що під час установлення тарифу на послуги необхідно забезпечувати прозорість визначення вартості усіх послуг з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири, а п.10 Порядку № 970 зобов'язує  виконавця оприлюднити склад фактично понесених витрат на власному веб-сайті та/або в інший визначений ним спосіб.

Отже, виконавець комунальних послуг зобов'язаний проінформувати споживача не тільки у рахунку на оплату про те, що фактична вартість однієї складової тарифу (в даному випадку, ремонт конструктивних  елементів) є меншою за планову у гривнях, але й підтвердити склад всіх фактично понесених витрат на її надання або у меншому обсязі, або без дотримання вимог щодо їх якості.

Більше того, виходячи із змісту п. 10 Порядку № 970, виконавцем можуть бути надані всі послуги якісно та у повному обсязі, однак фактичні витрати на них будуть менше планових , що матиме наслідком економію коштів, сплачених споживачами за плановим тарифом. В таких випадках, виконавець зобов'язаний повідомити споживачів про таку економію коштів та довести до їх відома план їх використання. За таких обставин, перерахунок плати споживачам не проводиться, оскільки з боку виконавця відсутній факт порушення, натомість зекономлені кошти  підлягають використанню за призначенням, погодженим із споживачами.

Бездіяльність КП ВЖРЕП № 5 як виконавця комунальних послуг, що полягає у невиконанні дій, передбачених п. 4 Поряду № 970, є протиправною, порушує законодавство про захист економічної конкуренції  у вигляді зловживання монопольним становищем, оскільки така бездіяльність може   призвести до ущемлення інтересів споживачів , які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку (п. 2 ст. 50 та ч. 1 ст.  13   Закону України "Про захист економічної конкуренції"  (редакція Закону на час здійснення правопорушення)).

Саме за таке порушення 29 квітня 2015 року за результатами проведеної перевірки адміністративною колегією Житомирського обласного територіального Відділення Антимонопольного комітету України було прийнято Рішення № 7-р/к, яким КП ВЖРЕП № 5 визнано таким, що займає монопольне становище на ринку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в межах відповідної зони обслуговування м. Житомира з часткою 100% відповідно; визнано його дії по недотриманню вищевказаних вимог порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у виді зловживанням монопольним становищем, тобто такими, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживача, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку; накладено штраф у розмірі 68 000,00 грн.; зобов’язано у двомісячний строк з дня одержання рішення припинити вказане порушення шляхом проведення перерахунку плати за надані не в повному обсязі послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за 2014 рік.

КП ВЖРЕП № 5, не погодившись із прийнятим рішенням адміністративної колегії Комітету, оскаржило його до суду. Проте, Рішенням Господарського суду Житомирської області , залишеним без змін Постановами Рівненського апеляційного господарського суду  та Вищого господарського суду України , у позові підприємству було відмовлено (справа № 906/885/15).

У зв’язку з невиконанням рішення Адміністративної колегії Комітету від 29 квітня 2015 року № 7-р/к, Комітет звернувся до суду. 17 жовтня 2017 року Господарський суд Житомирської області виніс Рішення  , яким позов задовольнив частково: зобов’язав стягнути з ВЖРЕП №5 56666,66 грн. штрафу (з урахуванням часткової сплати в сумі 11333,34 грн.), 68000,00 грн. пені за несвоєчасну сплату штрафу. В частині спонукання до виконання підприємством п.4 Рішення шляхом проведення перерахунку вартості послуг у 2014 році,– суд припинив провадження за відсутністю предмету спору, оскільки Підприємство здійснило такий перерахунок у травні 2017 року, що підтверджується наказом, виданим останнім (справа № 906/865/17).

Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції щодо припинення провадження у частині позовних вимог про зобов’язання виконати п.4 Рішення, Житомирське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося з апеляційною скаргою до Рівненського апеляційного господарського суду, який задовольнив її у повному обсязі.

Мотивуючи винесене рішення, суд зазначає, що доводи КП ВЖРЕП № 5 є безпідставними та не доведеними належними і допустимими доказами в розумінні ГПК України, оскільки саме видання наказу не є доказом здійснення перерахунку. Посилання ж Підприємства на повідомлення за травень 2017 року громадянину В. про здійснення перерахунку наданих послуг також не може прийматися судом як виконання п.4 Рішення Адміністративної колегії Комітету, адже воно (повідомлення) стосувалося виключно однієї квартири, що належить гр. В, а не всіх споживачів, котрих обслуговує КП ВЖРЕП № 5, як то вимагало Рішення Комітету. Інших доказів на виконання п.4 Рішення Адміністративної колегії Комітету в матеріалах справи не міститься.

Отже, Постановою Рівненського апеляційного господарського суду окрім сплати штрафу та пені, КП ВЖРЕП № 5 зобов’язано виконати п.4 Рішення Адміністративної колегії Комітету відповідно до Порядку № 970, а саме: вивести за 2014 рік суму фактичних  витрат на кожну складову послуги по кожному будинку окремо, порівнявши її з нарахованою мешканцям будинків платою, та у разі завищення останньої, провести перерахунок по кожній складовій послуги та кожному будинку окремо.    

 

Суддя-спікер Рівненського апеляційного господарського суду Інна РОЗІЗНАНА