flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення від 01.03.2017 р.

 

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

 

01 березня 2017 р.                                                                                      м. Рівне   

РІШЕННЯ

зборів суддів Рівненського апеляційного господарського суду

 

Збори суддів Рівненського апеляційного господарського суду у складі: Бучинська Г.Б., Грязнов В.В., Гудак А.В., Гулова А.Г., Демидюк О.О., Демянчук Ю.Г., Дужич С.П., Коломис В.В., Крейбух О.Г., Мамченко Ю.А., Мельник О.В., Огороднік К.М., Олексюк Г.Є., Павлюк І.Ю., Петухов М.Г., Розізнана І.В., Саврій В.А., Савченко Г.І., Тимошенко О.М., Філіпова Т.Л., Юрчук М.І.

 

Головуючий на зборах суддів – Павлюк І.Ю.

 

Секретар зборів – Демидюк О.О.

                                                 

Керуючись ст. 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на підставі результатів голосування, збори суддів Рівненського апеляційного господарського суду, -

 

ВИРІШИЛИ:

 

1.Внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Рівненському апеляційному господарському суді та викласти їх у новій редакції (додаток 1).

2.Вважати обраними суддями-спікерами суддів Рівненського апеляційного господарського суду Мамченко Юлію Андріївну та Розізнану Інну Вікторівну.

3.Звернутися до Ради суддів України, до Вищої ради правосуддя стосовно забезпечення Генеральним прокурором України, Головою Національної поліції України належного контролю розслідування факту знищення та пошкодження майна членів сім’ї судді.

4.Звернутися до Державної судової адміністрації України  із проханням щодо прискорення створення та подальшого функціонування Служби судової охорони.

 

 

 

Головуючий на зборах суддів

суддя  Рівненського апеляційного

господарського суду                                              підпис                                       І.Ю. Павлюк

 

 

 

Секретар зборів

суддя  Рівненського апеляційного

господарського суду                                             підпис                                        О.О. Демидюк

 

 

Додаток 1 до рішення зборів суддів від 01.03.2017 р.

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням зборів суддів

Рівненського апеляційного

господарського суду

“01” березня 2017 року

 

Засади використання
автоматизованої системи документообігу суду

у Рівненському апеляційному господарському суді

зі змінами, затвердженими рішенням зборів суддів

Рівненського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 року

 1. Загальні положення

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Рівненському апеляційному господарському суді розроблено відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України № 25 від 02.04.2015 року (далі - Положення) та  враховуючи вимоги Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Господарського процесуального кодексу України, Інструкції з діловодства в господарських судах України затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 28  від 20.02.2013 року, Інструкції про порядок ведення судової статистики апеляційними господарськими судами, затвердженої наказом Вищого господарського суду України № 58 від 05.12.2012 року.

 1. Особливості функціонування автоматизованої системи

2.1. У Рівненському апеляційному господарському суді  використовується  комп'ютерна програма "Діловодство спеціалізованого суду", розроблена адміністратором автоматизованої системи для судів господарської юрисдикції.

2.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи Державним підприємством "Інформаційні судові системи"  на підставі укладених договорів.

 1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи

3.1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в Рівненському апеляційному господарському суді визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

3.2. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов'язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

3.3. Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов'язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

3.4. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

3.5. Редагування інформації в автоматизованій системі здійснюється уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи в разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

3.6. З метою неухильного дотримання вимог до документування статистичної інформації, організації роботи із статистично – обліковою документацією у Рівненському апеляційному господарському суді, включаючи їх підготовку, облік і контроль за виконанням  вимог Інструкції про порядок ведення судової статистики апеляційними господарськими судами, затвердженої наказом Вищого господарського суду України № 58 від 05.12.2012 року уповноваженою особою апарату суду, може бути здійснена за  розпорядженням керівника апарату додаткова реєстрація усіх помилково не зареєстрованих апеляційних скарг, клопотань, заяв.

Підставою для видачі  даного розпорядження є службова записка головуючого судді у справі або начальника відділу узагальнення судової практики, статистики та інформатизації.

Електронний примірник розпорядження керівника апарату суду щодо додаткової реєстрації апеляційних скарг, клопотань, заяв  вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

 

3.7. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис".

3.8. Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

3.9. Користувачі автоматизованої системи зобов'язані виконувати вимоги Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

3.10. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування - технічний адміністратор.

3.11. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

 1. Склад судових колегій, судових палат та спеціалізація суддів

4.1. У Рівненському апеляційному господарському суді сформовано дві судові палати, основний склад постійно-діючих колегій та затверджено спеціалізацію суддів  (Додаток №1).

Технічне виконання встановлення спеціалізації суддів покладено на технічного адміністратора.

 

4.2. Склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається автоматизованою системою.

 1. Розподіл судових справ між суддями

5.1. Судові справи/апеляційні скарги реєструються у Рівненському апеляційному господарському суді в день їх надходження в порядку черговості та підлягають  розподілу під час реєстрації на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

Черговість надходження судової справи/апеляційної скарги визначається за датою та вихідним номером супровідного листа місцевого господарського суду.

У разі неможливості з об’єктивних причин (закінчення робочого дня, тимчасова непрацездатність відповідальних осіб, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм)    здійснити реєстрацію судових справ/апеляційних скарг в день їх надходження, такі судові справи/апеляційні скарги на підставі службової записки уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ реєструються в автоматизованій системі наступного робочого дня після усунення таких причин за розпорядженням керівника апарату суду та підлягають  розподілу під час реєстрації.

 

5.2. Відділ канцелярії та документального забезпечення уповноважений реєструвати в КП "Діловодство спеціалізованого суду" заяву про відновлення чи продовження процесуальних строків як окремий процесуальний документ у справі, якщо про нього зазначено в додатку до апеляційної скарги.

5.3. Визначення колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою шляхом:

- автоматизованого розподілу судових справ/апеляційних скарг під час реєстрації відповідної судової справи/апеляційної скарги;

- розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

- повторного автоматизованого розподілу судових справ.

 

5.4. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, у випадках:

- за два місяці до закінчення повноважень судді.

- за три робочих дні до початку відпустки, незалежно від її тривалості і виду.

- у період відпустки судді.

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні.

- під час тимчасової непрацездатності судді.

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду).

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

 

5.5. Не розподіляються щодо конкретних суддів судові справи з апеляційними скаргами на рішення, постанови та ухвали господарського суду першої інстанції, прийняті за нововиявленими обставинами, у разі якщо ці судді раніше брали участь у апеляційному перегляді судового акту по даній справі, який переглянутий місцевим господарським судом за нововиявленими обставинами.

 

5.6. Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, який може у ці дні здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

5.7. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" у Рівненському апеляційному господарському суді встановлено наступні налаштування:

- суддя доповідач є головою колегії; 

- заборона розподілу справ без категорії;

- враховувати актуальність Табеля при розподілі;

- не відображати звільнених суддів у звітах авторозподілу;

- враховувати справу в навантаження тільки останньому призначеному суддів (колегії суддів);

- враховувати відсутність судді по Табелю при призначенні членів колегії;

- не перепризначати доповідача із існуючої колегії по справі;

- враховувати спеціалізацію суддів при призначенні членів колегії;

- суддя, що був призначений доповідачем в попередньому призначенні, бере участь у наступному розподілі;

- враховувати резервних суддів та неповні колегії при авторозподілі;

- період для розрахунку навантаження – 12 місяців;

- за замовчуванням складність категорії справи дорівнює 1;

- відсоток ймовірності розподілу справи на суддю з найменшим навантаженням - 30%;

- коефіцієнт навантаження при розгляді справи у колегіальному складі, головуючому (судді-доповідачу) у розмірі 1, членам колегії по 0,1.

 

5.8. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" у Рівненському апеляційному господарському суді встановлено наступний перелік типів документів для підрахунку навантаження :

- протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями;

- протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи;

- протокол автоматичної зміни складу колегії суддів;

- розпорядження щодо заміни судді в КДМ;

- протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду;

- протокол автоматичного визначення складу колегії суддів;

- резолюція;

- склад колегії.

5.9. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" встановлено наступні коефіцієнти навантаження на суддів, які займають адміністративні посади: голова суду – не менше 50% навантаження судді, заступник голови суду – не менше 70% навантаження судді,  в.о. голови суду – не менше 50% навантаження судді. Конкретні коефіцієнти навантаження на суддів, які займають адміністративні посади визначається окремим рішенням зборів суддів.

5.10. Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

Доступ для коригування наказу автоматично блокується автоматизованою системою.

5.11. Копія табелю обліку використання робочого часу щодо суддів суду, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля.

 

 

 1. Автоматизований розподіл судових справ між суддями

 

6.1. При автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається суддя-доповідач із числа всіх суддів суду з урахуванням їх спеціалізації.

Після визначення судді-доповідача (головуючого судді) автоматизованою системою визначається склад колегії суддів із числа суддів основного складу постійно-діючої колегії.

 

6.2. У разі неможливості визначити необхідну кількість суддів з числа суддів основного складу, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа резервних суддів даної колегії.

 

6.3. У Рівненському апеляційному господарському суді резервними суддями основного складу постійно-діючої колегії є всі інші судді відповідної судової палати.

 

6.4. У разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів основного складу та резервних суддів, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів суду.

 

6.5 Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів, що автоматично створюється автоматизованою системою. 

 

6.6. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

 

6.7. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами пунктів 5.4 – 5.6 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

 

6.8. Керівник апарату суду під час реєстрації справи/апеляційної скарги уповноважений визначати перелік суддів, які у відповідності до закону (ст. 20ГПК України) не можуть повторно приймати участь в автоматизованому розподілі справ між суддями перед здійсненням уповноваженою особою апарату суду автоматизованого розподілу справи/апеляційної скарги.

 

6.9. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

 

6.10. У разі коли в суді з об'єктивних підстав правосуддя здійснює одна колегія суддів, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог Положення.

 

6.11.Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями Рівненського апеляційного господарського суду, що автоматично створюється автоматизованою системою.

 

6.12. Всім суддям Рівненського апеляційного господарського суду надано право перегляду діалогового вікна "Інформація щодо розподілу" в комп’ютерній програмі "Діловодство спеціалізованого суду", яке відображає серед якої кількості суддів було здійснено автоматизований розподіл справи та кількість суддів, яких було виключено з автоматизованого розподілу з вказанням причин виключення.

 

 1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 

7.1. Судові справи, що надійшли із суду касаційної інстанції після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвали про припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу якого скасовано чи у провадженні якого перебувала або перебуває судова справа.

 

7.2. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються:

- апеляційні скарги, що надійшли до суду після визначення судді-доповідача у цій судовій справі, якщо провадження не закінчено (у тому числі апеляційні скарги інших суб’єктів оскарження, якщо на момент такого надходження первісна скарга в межах цієї справи вже була повернута на підставі пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 97 ГПК України);

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення, вирішення питання про розподіл господарських витрат або про повернення судового збору.

 

7.3.  Апеляційні скарги, які надійшли до суду повторно з передбачених процесуальним законом підстав (пункти 1, 2 і 3 частини першої статті 97 ГПК України) розподіляються автоматизованою системою шляхом передачі раніше визначеному у справі головуючому судді (судді - доповідачу).

У разі відсутності раніше визначеного судді – члена колегії (який не є головуючим), його заміна здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача за правилами, визначеними п. 6.1-6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

Якщо на момент надходження апеляційної скарги, поданої після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 частини першої статті 97 ГПК України, у провадженні суду перебуває пізніше подана апеляційна скарга іншого учасника на те саме судове рішення, прийнята до провадження в іншому складі суду, у такому випадку формування колегії суддів для розгляду оскарженого різними учасниками судового рішення здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача шляхом заміни судді-члена колегії, визначеного для розгляду пізніше поданої апеляційної скарги.   

Апеляційні скарги, які було повернуто на підставі пунктів 4 – 5 статті 97 ГПК України, та які в подальшому знову подаються тим самим учасником судового процесу, не вважаються повторними з урахуванням приписів статті 97 ГПК України та підлягають автоматизованому розподілу.

 

7.4. У разі надходження апеляційних скарг, які подані в рамках однієї справи на різні судові рішення, такі скарги передаються раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу), якщо провадження не закінчено.   

 

7.5. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) у випадках, передбачених пунктами 7.2-7.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, такі судові справи/матеріали згідно службової записки помічника головуючого судді (судді-доповідача), а у разі відсутності такого помічника – особи, яка виконує його обов’язки, передаються на автоматизований розподіл за правилами, визначеними Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду, якщо відсутність головуючого судді (судді-доповідача) призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством.

 

7.6. У разі відсутності головуючого судді (судді-доповідача), у провадженні якого перебуває апеляційна скарга одного із учасників судового процесу на судове рішення місцевого господарського суду, а іншим учасником судового процесу подано апеляційну скаргу на те ж саме судове рішення, така апеляційна скарга підлягає автоматизованому розподілу.

Після того, як причини відсутності судді відпали (вийшов з відпустки, повернувся з відрядження, приступив до роботи після тимчасової непрацездатності) апеляційна скарга другого учасника судового процесу, яка подана пізніше, і яка прийнята до апеляційного розгляду, на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача підлягає повторному автоматизованому розподілу, для її спільного розгляду з раніше поданою і прийнятою до провадження скаргою.

 

7.7. При передачі судової справи раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) формування колегії суддів здійснюється відповідно до п.    6.1-6.4 цих Засад.

Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду (додаток №6 Положення), що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

7.8. Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ та додається до матеріалів судової справи.

7.9. У разі повернення до суду матеріалів справи у зв’язку із завершенням експертного дослідження під час тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) головуючого судді (судді-доповідача) такі матеріали/справи передаються тому самому судді-доповідачу.

У разі надходження клопотання експерта, клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції під час тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) головуючого судді (судді-доповідача), такі клопотання передається тому самому судді-доповідачу, при цьому учасник колегії, а у разі відсутності всього складу колегії – голова суду, надсилає лист-повідомлення судовому експерту/сторонам про тимчасову відсутність судді-доповідача.

 

 1. Визначення складу суду з метою заміни судді (суддів)

8.1. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів.

Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

 

8.2. У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів-членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначеному в підпунктах 6.1 - 6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7 Положення) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

8.3. У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід) у порядку, зазначеному у підпунктах 6.1-6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

8.4. У разі повернення до суду матеріалів справи у зв’язку із завершенням експертного дослідження, надходження клопотань про поновлення провадження у справі, прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення, вирішення питання про розподіл господарських витрат або про повернення судового збору під час довготривалої (понад 5 робочих днів) або непрогнозованої відсутності раніше визначеного судді-члена колегії (який не є головуючим), його заміна здійснюється за правилами абз. 2 п. 7.3 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

У разі надходження клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції під час тимчасової відсутності судді-члена колегії, якщо така відсутність призведе до неможливості розгляду вказаного клопотання у строк передбачений ч. 3 ст.74-1 ГПК України, здійснюється заміна судді-члена колегії автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання доповідної записки головуючого судді у справі.

 

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ

9.1. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями застосовується у випадках визначених законом, а також з метою заміни одного, декількох суддів, всього складу суду, в порядку, визначеному у підпунктах 6.1-6.4, 6.6 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

9.2. Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються згідно службової записки помічника такого судді на повторний автоматизований розподіл в перший день відсутності судді (суддів) для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи.

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7 Положення) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

 

9.3. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про неможливість проведення судового засідання помічником головуючого судді (судді-доповідача), а у разі відсутності такого помічника – особою, яка виконує його обов’язки.

Інформація про неможливість проведення судового засідання розміщується на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

До матеріалів справи також долучається Довідка про неможливість проведення судового засідання, яка засвідчується підписом такого помічника судді із зазначенням його прізвища та ініціалів.

Після усунення обставин, передбачених пунктом 9.3., справа призначається до розгляду в судовому засіданні.

 

9.4. Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в пункті 7.1 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, на момент повернення її із суду касаційної інстанції не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 5.4 цих Засад.

 

9.5. За вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється повторний автоматизований розподіл судових справ у разі виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи.

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7 Положення) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

 

9.6. У разі виявлення після здійснення автоматизованого розподілу справи невірно визначеної категорії спору судом першої інстанції, внаслідок чого справа розподілена з порушенням спеціалізації судових палат, така справа підлягає передачі керівнику апарату суду для повторного автоматизованого розподілу за службовою запискою головуючого судді (судді-доповідача). 

Якщо помилку виявлено після прийняття апеляційної скарги до провадження справа розглядається колегією суддів без передачі на повторний автоматизований розподіл.

9.7. Якщо при проведенні автоматизованого розподілу судової справи уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, допущено помилку у визначені категорії спору; проведено автоматизований розподіл такої справи до активації електронного табелю комп’ютерної програми “Діловодство спеціалізованого суду”; неправильно визначено перелік суддів, які у відповідності до закону (ст. 20 ГПК України) не можуть повторно приймати участь в автоматизованому розподілі справ між суддями - проводиться відміна автоматизованого розподілу на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду згідно службової записки уповноваженої особи апарату суду. Після негайного усунення таких помилок судова справа підлягає автоматизованому розподілу за загальними правилами, визначеними п. 6.1- п.6.4 цих Засад.

9.8. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями суду (додаток 13 Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою. 

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями суду.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

 

 

 1. Неможливість автоматизованого розподілу судових справ

 

10.1.Якщо при здійсненні автоматизованого розподілу комп’ютерною програмою "Діловодство спеціалізованого суду" сформовано документ по справі "Неможливість розподілу справи", уповноважена особа апарату суду, відповідальна за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, зобов’язана негайно повідомляти про це керівника апарату суду у вигляді службової записки, із зазначенням причини неможливості автоматизованого розподілу.

У разі, якщо причиною неможливості автоматизованого розподілу є недостатня кількість суддів відповідної спеціалізації, уповноважити керівника апарату суду здійснювати заміну категорії спору на "Інший майновий спір" з метою забезпечення автоматизованого розподілу судової справи між всіма суддями Рівненського апеляційного господарського суду.

10.2.У разі визначення автоматизованою системою неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до пункту 6.9 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду автоматизованою системою автоматизовано створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду.

10.3. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до вимог Положення.

10.4. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

10.5. До комісії за посадою входять наступні працівники суду:

- заступник голови комісії - помічник голови суду.

- члени комісії - начальник відділу кадрової роботи та державної служби,   начальник відділу канцелярії та документального забезпечення, начальник відділу матеріально – технічного та господарського забезпечення,  начальник відділу узагальнення судової практики, статистики та інформатизації, головний спеціаліст з інформаційних технологій.

 

10.6. Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

 

10.7. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи.

 

10.8. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 10.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду.

 1. Передача судових справ для подальшого розгляду суддею

11.1. Після розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді.

11.2. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

11.3. Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

 1. Прикінцеві положення.

12.1. Ці Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Рівненському апеляційному господарському суді набирають чинності з наступного дня, після дня їх затвердження зборами суддів Рівненського апеляційного господарського суду.

12.2. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Рівненському апеляційному господарському суді збори суддів новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (зі змінами та доповненнями) вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

 

Додаток №1

до Засад використання автоматизованої

системи документообігу суду

у Рівненському апеляційному

господарському суді

 

 

Склад судових колегій, судових палат та спеціалізація суддів Рівненського апеляційного господарського суду

Судова палата 1, що спеціалізується на розгляді справ про банкрутство* та інших спорів, крім спорів про інтелектуальну власність, корпоративних спорів:

Судова колегія 1 – судді Коломис В.В., Огороднік К.М., Тимошенко О.М.

Судова колегія 2 – судді Дужич С.П., Мамченко Ю.А., Саврій В.А.

Судова колегія 3 – судді Демянчук Ю.Г., Крейбух О.Г., Юрчук М.І.

Судова колегія 4 – судді Демидюк О.О., Миханюк М.В., Павлюк І.Ю., Савченко Г.І.

Судова палата 2, що спеціалізується на розгляді спорів про інтелектуальну власність, корпоративних спорів та інших спорів, крім  справ про банкрутство*:

Судова колегія 5 – судді Гудак А.В., Олексюк Г.Є., Філіпова Т.Л.

Судова колегія 6 – судді Грязнов В.В., Мельник О.В., Розізнана І.В.

Судова колегія 7 – судді Гулова А.,Г., Маціщук А.В., Петухов М.Г.

Судова колегія 8 – судді Бучинська Г.Б., Василишин А.Р., Філіпова Т.Л.

 

*Справи про банкрутство; майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України; справи  за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення справи про банкрутство.